+46 - (0)36 71 18 71

Support & Kontakt

Mån - Fre: 9:00 - 17:00

Öppettider

3DFox Villkor

Ansvarstagande

3DFox ansvarar för att utföra det arbeta som kunden har efterfrågat till den utsträckning 3DFox är kapabla till, i detta fall 3D illustrationer för skyltprojekt.

I dessa projekt ingår ej stolpskyltar, pyoner, fundament, skruvritningar, kablage utgång, kablage kopplingar eller transformator boxar.

3DFox använder sig av programvaror så som Illustrator, LED-wizard, Fusion 360 för att slutföra sitt arbete. Vid realitet illustrationer på fasad så ritas det in i Illustrator med hjälp av .png-fil. Observera då att skala inte kommer att stämma till 100%.

Skyldigheter

3DFox är skyldiga att leverera de projekt som lämnats in förutsatt att kunden har en prenumeration som innefattar dessa projekt.

Skulle maximalt antal illustrationer uppnås innan månaden är slut, så kan kunden efterfråga att överföra önskat antal illustrationer av sin kommande månads basis, förutsatt att det godkänns skriftligt av 3DFox via e-post.

Kunden har skyldighet att själva säga upp sin prenumeration, minimum 15 dagar innan förnyelse av avtalet. Avtalet förnyas automatiskt 14 dagar innan prenumerationens utgångsdag, detta görs i form av faktura för samma avtalslängd sedan tidigare.  

Betalningar

Betalningar sker via faktura, pappersfaktura eller e-postfaktura.

Samtliga fakturor har en 30 dagars netto basis och fakturorna ägs av Resurs Bank AB. Detta för 3DFox har sålt sina fakturor till Resurs Bank AB mot ersättning. 

Skulle det vara något fel på fakturan så kontaktas i första hand 3DFox för att lösa problemet, kan problemet inte lösas så ska vidare kontakt ske till Resurs Bank AB.

Fakturaavgift tillkommer på samtliga fakturor med 50 Kr, exkl moms.

Leverans

3DFox ska så snart som möjligt leverera de illustrationsprojekt de har fått inlämnade via portal eller e-post.

En vanlig leverans sker inom loppet av 24 timmar men 3DFox reserverar upp till 120 timmar innan leverans, detta pga. oförutsägbara event som IT-problem, nätverksfel, felprogrammerade uppdateringar, tredjepartsprogram fel, osv.

3DFox ska då i största mån kontakta kund och meddela om dessa störningar och/eller fel.  

Leverans kan också skjutas upp då kund inte har återkopplat med svar på de uppgifter som 3DFox behöver för att slutföra projektet.

Rättigheter

3DFox behåller rättigheten att avbryta kundens prenumeration när som helst under hela avtalstiden. Kunden kommer då att bli kontaktad och underrättad om varför kundens prenumeration har blivit uppsagd.

Vid det event att en kunds prenumeration har blivit uppsagd av 3DFox så betalas/krediteras kostnaden för resterande tid på avtalet tillbaka till kunden, minus administrationskostnad på 7% av det resterande värdet.

Vid det fall att kunden önskar avsluta sin prenumeration görs ingen återbetalning till kund för de resterande månader, förutsatt att det inte är inom ramen av betalningsgaranti.

Betalningsgaranti

Efter att kund har lagts sin order så erhåller kund en betalningsgaranti. En betalningsgaranti innebär att om kunden inte är nöjd med 3DFox arbeta efter första mottagna illustration så kan kunden begära ett avslut på prenumerationen.

Vid utnyttjande av  betalningsgarantin betalas/krediteras hela betalningen för den månad/ de månader tillbaka till kunden, minus administrationskostnad på 7% av det resterande värdet.

Efter utnyttjandet av betalningsgaranti så är kunden avstängd för ny prenumeration i 7 dagar. Om kunden skulle vilja aktivera en nya prenumeration i framtiden så är kunden inte skyddad av betalningsgarantin.

Uppgifter

Samtliga person- & företagsuppgifter är främst för kontakt & fakturering. Vid det att prenumeration börjar närma sig avslut eller uppdatering om nya erbjudande gällande tjänster så kan det förekomma e-post notifiering av detta.

Moraliskt Ansvar

3DFox initierar ingen kontakt med kunders klienter gällande det aktiva projektet, varken inom 3DFox eller Foxlie Corp.koncernen. Vi förmedlar heller inga uppgifter, tips eller lösningar vidare till andra kunder eller utomstående potentiella kunder.

Våra kunder ska kännas sig trygga att information om kundens projekt inte kan hamna i andras händer.